ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาของบทเรียนมีการฝึกพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และแทรกหลักไวยากรณ์เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย